TEKLİF ALIN

Ürünler

Soğutma:
Isının ortamdan çekilmesi olayına soğutma denir. Isının ortamdan çekilmesi, zamanımızda yaygın olarak soğutucu akışkanın sıkıştırılması ve ısı çekilecek ortama gönderilerek buharlaşabilmesi için gerekli ısıyı ortamdan alması ve ortamın soğuması şeklinde sağlanmaktadır.

 

Soğuk Hava Deposu:
Yiyeceklerin depolama ömrünü uzatmak ve gıda imalatlarında gerekli ortam sıcaklığını düşürmek amacıyla kurulan, nem durumu kontrol edilebilen, dış atmosferden ısı ve nem kazancına karşı yalıtılmış kapalı mahallerdir. Dünya genelinde soğuk hava depolarında üretim ve uygulama şartları gereğince sandwich panel uygulaması yapılması, enerji tasarrufunda çok önemli bir katkı sağlamaktadır.Soğuk hava depolarında sandwich panel olarak adlandırılan bu hareketsiz mekanizmaların dışında, hareketli mekanizmalar olan kapılar bulunmaktadır. Soğuk hava depolarında kullanılan kapıların özellikleri, personel ve ürün irtibatına bağlı olarak seçilmelidir. Kapıların negatif değerlerde çalıştırılması durumunda, ünite uygunluğuna göre ısıtıcı (rezistans) uygulaması yapılmış olmalıdır. Kapı kanadını oluşturan ön ve arka sac birbirinden bağımsız, ısı iletkenliğini soğuk hava deposunun dışına taşıması için önleyici ısı köprülü, paslanmaya ve bakteri oluşumuna karşı ise alüminyum gövde tutuculardan seçilmelidir.
Soğuk hava depolarında aynı yalıtım değerlerinde farklı soğutma sistemleri bulunur. Bu sistemler genel olarak freon veya amonyak olarak iki ana gurupta adlandırılır.
Soğuk hava depolarında soğutmayı sağlayan makinalar, oda içinde ise evaporatör, oda dışında ise kondenser olarak adlandırılır.

 

Şok Odası (-30 °C / -45 °C):
Aslında şoklama diye adlandırılan bu sistem bir muhafaza şekli olmakla birlikte, genelde sektörde yapılan hatalar nedeni ile muhafazadan ayrı olarak tanımlanmalıdır. Şoklama, taze ürünlerin çekirdek sıcaklıklarının belirlenen ve uygun görülen negatif değerlere düşürülmesi işlemidir. Ürün cinsine göre -30 °C ile -45 °C değerleri arasında çalışmaktadır.

 

Donmuş Muhafaza Odası (-18 °C / -25 °C):
Belirlenen ve uygun görülen negatif değerlere düşürülmüş ürünlerin uzun süre saklanabileceği odalardır. Ürün cinsine göre -18 °C ile -25 °C değerleri arasında çalışmaktadır.

 

Atmosfer Kontrollü Soğuk Oda:
Atmosfer kontrollü soğuk odalar, sebze ve meyve ürünlerinin tazeliğini koruyarak daha uzun saklanabilecekleri ve bu saklama esnasında da ürün kayıplarını en aza indirecekleri bir depolama şeklidir. Hepimizin bildiği gibi sebze ve meyveler toplandıktan sonra da gelişimlerini sürdürmektedirler. Bu tip soğuk odalarda sebze ve meyvenin gelişimini sürdüremeyeceği bir ortam oluşturulmaktadır. Atmosfer kontrollü soğuk odalarda tam bir sızdırmazlık sağlanmaktadır. Kapılar özel üretilmekte, soğuk oda panellerinin birleşim yerleri ise özel kimyasallar yardımı ile tam bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde izole edilmektedir. Müşterinin isteğine göre kapıya, duvara ya da tavana gözetleme camları konulabilir. Ürünlerin durumu bu camlar sayesinde takip edilmektedir. Atmosfer kontrollü soğuk odalarda, ürünlerin cinsine göre ısı derecesi sağlandıktan
sonra, oksijen (O²) seviyesi yok denecek kadar azaltılmaktadır. Bu işlemler sırasında ne ürüne ne de çevreye herhangi bir zararlı kimyasal verilmeden, ürünlerin daha taze ve muhafaza ömrünün daha da uzun olması sağlanmaktadır.

 

Özel kilit sistemine (çekme ve kilitlenebilme) özelliğine sahip olup,krom kilitler kullanılmaktadır. Yüksek ısı yalıtımı sağlama özelliği ile önemli oranda enerji tasarrufu ve aynı zamanda montaj esnasında zaman tasarrufu sağlamaktadır.

 1. Eksantrikli Kilit Sistemi
 2. Mastik Uygulama Kanalı
 3. Yüzey Sacı Bitiş Noktası
 4. Yüzey Sacı
 • Panel balyaların forklift ile taşınması esnasında, panellerin zarar görmemeleri ve dengeli taşınmaları için forkliftin bıçaklarının arası en uygun şekilde ayarlanmalıdır.
   
 • Panellerin indirilmesinde bez sapanlar kullanılmalı, sapanlar çelik bir aparat vasıtası ile vinç kancasına asılmalıdır.
   
 • Paneller, bükülmeyi önlemek için dik konumda taşınmalıdır. Sadece tek kat sac olan dişi birleşim kenarından tutulmamalıdır.
   
 • Panellerin kesilmesi gerektiginde kesme taşı kullanılmayıp, dekopaj veya özel kesme aletleri tercih edilmelidir.
   
 • Panellerin üretim esnasında kaplanan koruyucu film tabakası en geç iki hafta sonunda sökülmelidir. Daha geç söküm esnasında boya tabakası zarar görebilir.
   
 • Montaj öncesi bekleyen balyaların altına, azami 150 cm aralıkla yastıklar konulmalıdır. Yastıklar üzerinde balyalar egimli duracak şekilde istiflenmelidir. Panellerin istifte 4 haftadan fazla kalması sakıncalıdır. Panellerin kapalı mekanda bekletilmesi tercih edilmelidir. Paneller güneş ışınları, kar ve yagmurun direkt tesirlerinden korunmalıdır. Paneller şantiye sahasında düzgün, sert ve temiz bir zemin üzerinde üzeri örtülü olarak muhafaza edilmelidir. Terlemeye karşı örtünün altı dogal havalandırmaya müsait olmalıdır. Su ve nemin panel aralarına girip korozyona sebep olmasına engel olunmalıdır.
   
 • Uyarı: Gerek stok halinde, gerekse montaj aşaması ve sonrası paneller için yangın emniyeti saglanması müşteri sorumlulugundadır.